W ramach zarządzania bocznicami kolejowymi oferujemy:

  • prace manewrowe
  • przewozy bocznicowe
  • utrzymanie taboru kolejowegoo i infrastruktury kolejowej
  • nadzór nad dokumentacją i reprezentowanie klienta przed organami administracji państwowej
  • załadunek, rozładunek i przeładunek towarów

Aktualnie obsługujemy bocznice kolejowe w następujących zakładach:

  • Lafarge Cement S.A. - Cementownia Małogoszcz
  • Lafarge Cement S.A. - Cementownia Kujawy
  • Górażdże Cement S.A. - Cementownia Górażdże
  • Górażdże Cement S.A. - Zakład Ekocem
  • Grupa Ożarów S.A. - Cementownia Ożarów
  • Grupa Ożarów S.A. - Cementownia Rejowiec
  • Trzuskawica S.A. - Zakład Sitkówka