TELEFONY ALARMOWE W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA KOLEJOWEGO

 
Dział Logistyki

kom. 603-971-070

Dział Przewozów

kom. 609-799-046

Dział Utrzymania Taboru

kom. 607-031-468