Zarząd CEMET S.A.:

Grzegorz Lipowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Jan Ogurkis

Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Logistyki

Dyrektorzy pionów:

Jan Ogurkis

Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Logistyki

Grzegorz Zubik

Dyrektor Przewozów, Prokurent

Mirosław Kroc

Dyrektor Utrzymania Taboru

Agnieszka Machcińska

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Jarosław Derek

Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Logistyki

Agnieszka Stępień

Główny Księgowy

Konrad Dzierżyc

Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Logistyki ds. Zarządzania Bocznicami