Zarząd CEMET S.A.:

Grzegorz Lipowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Jan Ogurkis

Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Logistyki

Dyrektorzy pionów:

Jan Ogurkis

Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Logistyki

Dariusz Gerej

Dyrektor Finansowy

Jarosław Derek

Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Logistyki

Bernard Kazulo

Dyrektor Techniczny i Rozwoju

Mirosław Kroc

Dyrektor Utrzymania Taboru