Misja

CEMET S.A. jako firma wyspecjalizowana w transporcie towarów masowych, oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne dla branży cementowej i wapienniczej. Integrujemy transport kolejowy z drogowym, podejmując się każdych wyzwań technicznych i organizacyjnych, pozwalając klientowi skoncentrować się na jego podstawowej działalności.

WIZJA

Utrzymujemy wiodącą pozycję jako
specjalistyczny operator kolejowy dla przemysłu
cementowego i wapienniczego w Europie.

arrow down

Wizja

Utrzymujemy wiodącą pozycję jako specjalistyczny operator kolejowy dla przemysłu cementowego i wapienniczego w Europie. W ramach optymalizacji łańcucha dostaw naszych klientów integrujemy transport kolejowy i samochodowy z kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą bocznic. Bazujemy na obsłudze przemysłu cementowego i wapienniczego, świadcząc również usługi dla branż powiązanych. Naszym klientom zapewniamy zindywidualizowaną obsługę, zgodną z ich oczekiwaniami. Stale podnosimy efektywność działania poprzez doskonalenie narzędzi i procesów wewnętrznych. Elementem kultury firmy jest promowanie innowacyjności na wszystkich poziomach organizacji oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Naszym akcjonariuszom zapewniamy oczekiwaną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.