Czteroosiowy wagon zbiornikowy typu 408S serii Uacs przeznaczony jest do przewozu materiałów sproszkowanych o ciężarze usypowym 0,6 - 1,4 t/m3 (np. cement, wapno, popioły lotne, mielony żużel wielkopiecowy). Wagon wyposażony jest w cztery zbiorniki o łącznej pojemności 50 m3 (4 x 12,5 m3). Załadunek wagonu odbywa się grawitacyjnie poprzez umieszczone na szczycie zbiorników otwory zasypowe. Rozładunek wagonu odbywa się pneumatycznie przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,25 MPa. Konstrukcja układu rozładowczego wagonu umożliwia rozładunek każdego zbiornika z osobna lub wszystkich zbiorników jednocześnie.

 

Dane techniczne wagonu
Maksymalna prędkość wagonu próżnego 100 km/h
Maksymalna prędkość wagonu ładownego 100 km/h
Długość wagonu ze zderzakami 14 040 mm
Masa własna wagonu 24 000 kg
Szerokość toru 1 435 mm
Minimalny promień łuku 75 m
Typ wózka 1XTa
Średnica toczna kół 920 mm
System hamulca Oerlikon
Zawór rozrządczy ESt3f – 16
Hamulec postojowy sterowany ręcznie z poziomu toru
Maksymalna ładowność 56 000 kg
Średnica otworu zasypowego 400 mm
Czas rozładunku 2 zbiorników jednocześnie 30 min
Zapotrzebowanie na powietrze do rozładunku 1 zbiornika > 5 m3/min