W ramach optymalizacji łańcucha dostaw naszych klientów integrujemy najlepsze rozwiązania logistyczne. Obsługujemy przemysł cementowy, wapienniczy i energetyczny w kraju i za granicą, świadcząc również usługi dla branż powiązanych.

Dysponujemy największą w Polsce liczbą ok. 3 000 specjalistycznych wagonów własności CEMET umożliwiających przewóz i magazynowanie materiałów sproszkowanych: cementu, mączki wapiennej, wapna palonego mielonego, wapna hydratyzowanego, sorbentu, popiołów, gipsu i kredy. Posiadamy także wagony Talboty serii Fals typu 24Ve do przewozu węgla, koksu, żużla, klinkieru i żwiru.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rozwijamy sektor obsługi bocznic oraz transport i spedycję samochodową. Oferujemy również wynajem specjalistycznych wagonów CEMET do przewozu i magazynowania materiałów sypkich luzem oraz prowadzimy przewozy na podstawie własnej licencji przewoźnika.

Skorzystaj z naszych usług:
  • transport kolejowy materiałów sypkich
  • spedycja kolejowa materiałów budowlanych
  • usługi przeładunkowe
  • dzierżawa wagonów
  • zarządzanie bocznicami kolejowymi
  • transport i spedycja samochodowa – CEMET SERWIS