Posiadamy największą w Polsce liczbę ok. 3.000 wagonów do przewozu materiałów sypkich luzem: cementu, mączki wapiennej, wapna palonego mielonego, wapna hydratyzowanego, sorbentu, popiołów, gipsu, kredy i piasku suchego. Są to wagony typu:

  • 408S o ładowności 56 t
  • 440S o ładowności 66 t
  • 220S o ładowności 28,5 t
  • 220Sa o ładowności 24,5 t
  • 206S o ładowności 25 t
  • 206Sh o ładowności 24,8 t

Wagony CEMET spełniają wszelkie wymagania dotyczące ekologicznego transportu materiałów sypkich. Posiadamy także wagony Talboty serii Fals, typu 24 Ve do przewozu węgla, koksu, żużla, klinkieru i żwiru.

Blisko 3000
specjalistycznych
wagonów