Organizujemy przeładunki materiałów sypkich z możliwością dostarczenia klientowi towaru bezpośrednio na plac budowy lub w inne wskazane miejsce. W ten sposób dostarczaliśmy materiały sypkie na największe polskie inwestycje ostatnich lat: budowy autostrad A1, A2 i A4, drogi ekspresowej S8, obwodnice miast i lotniska.

Oferujemy:

  • przeładunki z wagonu na samochód
  • rozładunki ze statków na wagony i załadunki z wagonów na statki
  • dostawy samochodowe z miejsca przeładunku
USŁUGI PRZEŁADUNKOWE