Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14 maja 2015r. otrzymaliśmy certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie Pojazdów Kolejowych (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem spełnienia przez Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (ZSZB) wymagań rozporządzenia KE nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r.

Celem systemu certyfikacji jest zapewnienie funkcjonowania Spółki z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie przewozów oraz utrzymania taboru.

 

Powrót do listy >