Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 10 grudnia 2021r. otrzymaliśmy certyfikat ECM w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz lokomotywy, który wchodzi w życie od 20 grudnia 2021 r.

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem spełnienia przez Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (ZSZB) wymagań rozporządzenia UE 2019/779 z 16 maja 2019 r.

Powrót do listy >