29 czerwca 2016 roku CEMET S.A. przystąpiła do "Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego", która opracowana została z inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego.

Spółka, podpisując Deklarację, zobowiązała się do promowania proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa oraz do wprowadzenia „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym". Na kulturę bezpieczeństwa składają się w szczególności:

   • postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji
   • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością
   • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań
   • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń
   • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych
   • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem

Deklarację sygnowało ponad 120 podmiotów, w tym przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, operatorzy logistyczni, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa produkujące na rzecz transportu kolejowego oraz przedstawiciele administracji państwowej.

 

Powrót do listy >